Лого ЈП Дирекција

ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ основана је 18. марта 1993. године, на основу одлуке СО Панчево о спајању:

  • Јавног предузећа за урбанистичке послове „УРБАНИЗАМ“ Панчево;
  • Друштвеног фонда грађевинског земљишта и путева општине Панчево; и
  • Јавног предузећа за стамбене услуге „СТАН“ Панчево.
    (Сл. лист општине Панчево, Ковин и Опово бр. 5/93)