Одељење за управно правне послове и послове извршења

Слободан Кундаковић, Руководилац одељења
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
Канцеларија: 102
Телефон: 013/354-176
Е-пошта: slobodan.kundakovic@pancevo.rs