Секретаријат за заштиту животне средине
Одељење за инспекцијске послове
Биљана Ђордан, шеф Одељења за инспекцијске послове
канцеларија 616
телефон: 013/308-826
е-mail: biljana.djordan@pancevo.rs

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ са сајта Министарства пољопривреде и заштите животне средине