Predrag Živković

Predrag Živković
Zadužen za saobraćaj i komunalnu delatnost

Predrag Živković

Rođen je 1984. godine.

Završio je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, a gimnaziju i osnovnu školu u Pančevu. Radio je u “Sberbank“ banci, a od 2012. godine bio je predsednik Skupštine grada Pančeva. Obavljao je i dužnost pomoćnika gradonačelnika, kao i člana Gradskog veća za finansije. 2016. godine imenovan je za zamenika gradonačelnika. Govori više stranih jezika.

e-pošta: predrag.zivkovic@pancevo.rs