Mirela Petrović

dr Mirela Petrović
Zadužena za zdravstvo

dr Mirela Petrović

Rođena je 03. decembra 1985. godine u Pančevu. Osnovnu školu završila je u Glogonju i društveno-jezički smer Gimnazije “Uroš Predić” u Pančevu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je u roku sa prosečnom ocenom 9,08.

Bila je na stručnom usavršavanju 2010. godine u sklopu profesionalne razmene studenata medicine u Brazilu, na Univerzitetskoj klinici u Florianopolisu, na odeljenju Plastične i rekonstruktivne hirurgije i stekla “IFMSA” sertifikat.

Od 2011. godine zaposlena je kao doktor opšte medicine u Domu zdravlja Pančevo u Zdravstvenoj ambulanti u Glogonju. Od 2013. godine radi i u Preventivnom centru Doma zdravlja u Pančevu. U aprilu 2014. godine imenovana je za Šefa zdravstvene ambulante u Glogonju. U sklopu rada u Domu zdravlja obavlja ultrasonografske preglede abdomena i vrata.

Od kraja 2012. godine član je Srpske napredne stranke, od 2013. postavljena je za poverenicu Mesnog odbora Srpske napredne stranke u Glogonju, a od aprila ove godine za predsednicu Mesnog odbora Srpske napredne stranke u Glogonju. Sekretar je Saveta za zdravstvo Srpske napredne stranke u Pančevu.

Govori engleski jezik i služi se nemačkim jezikom.

e-pošta: mirela.petrovic@pancevo.rs