misomarkovic

Мишо Марковић
Задужен за стамбено-комуналне послове и саобраћај

Мишо Марковић

Рођен 30.04.1974. године у Аугсбургу, Немачка. Завршио основну и средњу школу у Карловцу. Дипломирао на Факулету организационих наука и стекао звање дипломираног инжењера организационих наука. Запослен у ЈКП „Грејање“ Панчево. Радио у „Метал-енергомонтажи“ и „ФТО-Систем“. Бавио се активно спортом.
Ожењен, отац једног детета.

е-пошта: miso.markovic@pancevo.rs