Zoran Grba

Zoran Grba
Zadužen za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj

Zoran Grba

Rođen je 20. aprila 1963. godine. Završio je 1990. godine Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu i stekao naziv diplomirani inženjer prehrambene tehnologije. 2009. godine je završio MBA Agrobisnis i komerc iz programa Tempus Wageningen Beograd i položio stručni ispit za rad u državnim organima.

Bio je inspektor za terenski rad u “Jugoinspektu” Novi Sad, profesor razredne nastave u poljoprivrednoj školi “Josif Pančić” Pančevo, rukovodilac AD Industrija skroba “Jabuka” i samostalni stručni saradnik u Sekretarijatu za poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Pančeva.

Takođe, Zoran Grba je bio stručni saradnik Instituta za ekonomiku poljoprivrede Beograda, član UO Fonda za stambeno salidarnu izgradnju grada Pančeva, član UO Zavoda za zaštitu spomenika grada Pančeva, član UO AD Seme Tamiš u restruktuiranju i predsednik školskog odbora poljoprivredne škole “Josif Pančić” Pančevo.

e-pošta: zoran.grba@pancevo.rs