Татјана Божић

мр Татјана Божић
Задужена за образовање

мр Татјана Божић

Рођена је 25.07.1969. године у Панчеву. Завршила ОШ “Стевица Јовановић” у Панчеву, Педагошку академију у Београду 1990. године са просечном оценом 9.04, као и Учитељски факултет у Београду. Последипломске магистарске студије у трајању од две године завршила је на Дефектолошком факултету у Београду (садашњи Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију), смер Превенција и ресоцијализација и стекла академско звање магистар дефектолошких наука.

Бавила се и и даље се бави научно-истраживачким радом у области образовања. Учествовала је на бројним семинарима, конференцијама и конгресима у земљи и иностранству из области образовања и поседује стручне сертификате из ове области.

Има 22 године радног стажа у образовању као наставник, помоћник директора, а од 2010. године као директор ОШ ”Свети Сава” у Панчеву.

Удата, мајка троје деце.

е-пошта: tatjana.bozic@pancevo.rs