Tatjana Božić

mr Tatjana Božić
Zadužena za obrazovanje

mr Tatjana Božić

Rođena je 25.07.1969. godine u Pančevu. Završila OŠ “Stevica Jovanović” u Pančevu, Pedagošku akademiju u Beogradu 1990. godine sa prosečnom ocenom 9.04, kao i Učiteljski fakultet u Beogradu. Poslediplomske magistarske studije u trajanju od dve godine završila je na Defektološkom fakultetu u Beogradu (sadašnji Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju), smer Prevencija i resocijalizacija i stekla akademsko zvanje magistar defektoloških nauka.

Bavila se i i dalje se bavi naučno-istraživačkim radom u oblasti obrazovanja. Učestvovala je na brojnim seminarima, konferencijama i kongresima u zemlji i inostranstvu iz oblasti obrazovanja i poseduje stručne sertifikate iz ove oblasti.

Ima 22 godine radnog staža u obrazovanju kao nastavnik, pomoćnik direktora, a od 2010. godine kao direktor OŠ ”Sveti Sava” u Pančevu.

Udata, majka troje dece.

e-pošta: tatjana.bozic@pancevo.rs