mr Tatjana Božić

Zadužena za obrazovanje

Tatjana Božić

Nemanja Rotar

Zadužen za kulturu i omladinu

Nemanja Rotar

Katarina Banjai

Zadužena za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

Katarina Banjai

Zoran Grba

Zadužen za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj

Zoran Grba

Suzana Jovanović

Zadužena za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike

Suzana Jovanović

dr Mirela Petrović

Zadužena za zdravstvo

Mirela Petrović

Milenko Čučković

Zadužen za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj

Milenko Čučković