мр Татјана Божић

Задужена за образовање

Татјана Божић

Немања Ротар

Задужен за културу и омладину

Немања Ротар

Катарина Бањаи

Задужена за заштиту животне средине и одрживи развој

Катарина Бањаи

Зоран Грба

Задужен за пољопривреду, село и рурални развој

Zoran Grba

Сузана Јовановић

Задужена за подручје рада, запошљавања и социјалне политике

Сузана Јовановић

др Мирела Петровић

Задужена за здравство

Мирела Петровић

Миленко Чучковић

Задужен за стамбено-комуналне послове и саобраћај

Миленко Чучковић