Danijela Raketić

Danijela Raketić2018-11-06T14:25:18+00:00

Danijela Raketić

Danijela Raketić
Zamenica Načelnika Gradske uprave

Danijela Raketić

Rođena je 1971. godine u Pančevu, gde je završila osnovnu školu “Branko Radičević” i Gimnaziju “Uroš Predić”, a nakon toga i Pravni fakultet u Beogradu. 2011. godine, dobivši diplomu Austrijskog WIFI instituta za unapređenje privrede, stekla je zvanje Savetnika za mala i srednja preduzeća. 1991. godine osnovala je PP “Dalir” Pančevo i radila na poslovima direktora preduzeća do 1998. godine.

Od 1998. do 2010. godine bila je zaposlena u Privrednoj Banci a.d. Pančevo.

Na mesto zamenika načelnika Gradske uprave grada Pančeva postavljena je 06. jula 2010. godine. Govori rumunski (maternji) i engleski jezik.

E-pošta: danijela.raketic@pancevo.rs

Veličina slova
Kontrast