Данијела Ракетић

Данијела Ракетић
Заменица Начелника Градске управе

Данијела Ракетић

Рођена је 1971. године у Панчеву, где је завршила основну школу “Бранко Радичевић” и Гимназију “Урош Предић”, а након тога и Правни факултет у Београду. 2011. године, добивши диплому Аустријског WIFI института за унапређење привреде, стекла је звање Саветника за мала и средња предузећа. 1991. године основала је ПП “Далир” Панчево и радила на пословима директора предузећа до 1998. године.

Од 1998. до 2010. године била је запослена у Привредној Банци а.д. Панчево.

На место заменика начелника Градске управе града Панчева постављена је 06. јула 2010. године. Говори румунски (матерњи) и енглески језик.

Е-пошта: danijela.raketic@pancevo.rs