Milenko Čučković

Milenko Čučković
Zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike

Milenko Čučković

Rođen je 20. juna 1962. godine. Završio je FNO Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje profesor.

Od 1987. godine radi kao profesor u srednjoj školi u Kutini i Građevinsko hemijsko tehnološkoj školi u Kikindi. Od 1996. godine radi u “Lola korporaciji”i obavlja više rukovodećih mesta u Opštim poslovima. Od 1998. radi u međunarodnoj humanitarnoj organizaciji IRC – “Internacional rescue committe” na implementaciji projekata Ujedinjenih nacija namenjenih izbeglicama i socijalno ugroženim. Od 2004. odlaskom IRC-a i odlukom UNHCR-a isti posao radi u domaćoj NVO do zatvaranja programa 2015. godine.

Učesnik više međunarodnih seminara. Volonterski angažovan u Sektoru za bazični fudbal FSS-a na projektu “Moja škola-moj klub”.

Porodičan čovek, otac jednog deteta.

e-pošta: milenko.cuckovic@pancevo.rs