Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB96
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања338.4 KB95
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину297.0 KB113
Захтев за сагласност на студију о процени утицаја затеченог стања 37.4 KB99
Захтев за сагласност на студију о процени утицаја 21.0 KB105
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја298.5 KB119
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB34
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја 338.4 KB35

 

Поднети захтеви

ИмеВеличинаДатум
Обавештење о поднетом захтеву ЗВТР Рео-Нео14.3 KB2016/06/15
Обавештење о поднетом захтеву -Теленор 1953.6 KB2016/12/14
Обавештење о поднетом захтеву -VIP мобилна станица у Глогоњу58.3 KB2017/01/23
Обавештење о поднетом захтеву -VIP мобилна станица у улици Јове Максина 37 у Панчеву49.3 KB2017/02/20
Обавештење о поднетом захтеву -Метал Форма Кос доо Панчево13.8 KB2017/03/14
Обавештење о поднетом захтеву -VIP мобилна станица у Војловици55.3 KB2017/04/11
Обавештење о поднетом захтеву Телеком Вељка Влаховића 265.6 KB2017/08/21
Обавештење о поднетом захтеву Телеком Војловица_Магацин соли55.4 KB2017/08/25
Обавештење о поднетом захтеву Телеком базна станица Панчево 2_реконструкција60.9 KB2017/09/29
Обавештење о поднетом захтеву Телеком базна станица Првомајска 10_реконструкција61.5 KB2017/10/05
Обавештење о поднетом захтеву "Качарево" АД, Косовска 6357.2 KB2017/10/31
Обавештење о поднетом захтеву ЈКП "Хигијена"55.6 KB2017/12/21

 

Донета решења

ИмеВеличинаДатум
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за ЗВТР "РЕО НЕО"14.3 KB2016/07/05
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу Телеком-Тесла56.2 KB2016/12/14
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу Теленор 19 Стевана Шупљикца54.8 KB2016/12/26
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу ВИП Глогоњ59.5 KB2017/02/17
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Метал Форма Кос" ДОО52.0 KB2017/03/31
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу ВИП _Војловица 214.8 KB2017/04/19
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу_Телеком у Војловици_ Магацин соли13.8 KB2017/09/08
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу _Телеком_Вељка Влаховића 2013.8 KB2017/09/08
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу _Телеком_Моше Пијаде бб_реконструкција60.9 KB2017/10/16
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу _Телеком_Панчево 3_ЛТЕ_Индустрија стакла Панчево61.5 KB2017/10/30
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за АД Качарево59.4 KB2017/12/21
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за ЈКП "Хигијена"59.7 KB2017/12/21
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за ЈКП "Хигијена", за ул.Власинска 159.7 KB2018/01/09

 

Евиденциони листови

ИмеВеличинаДатум
12/17 Vip Glogonj79.5 KB2017/12/21
30/17 VIP Gornja Varoš 69.1 KB2017/12/21
61/17 VIP VOJLOVICA 280.9 KB2017/12/21
65/17 Metal Forma Kos48.3 KB2017/12/21
109/17 AS AGRO 99 45.3 KB2017/12/21
110/17 AST GLOBAL 47.4 KB2017/12/21
154/17 Telekom Veljka Vlahovića 69.0 KB2017/12/21
191/17 Telekom Vojlovica Magacin Soli70.7 KB2017/12/21
ИмеВеличинаДатум
56/16 REO NEO67.1 KB2017/01/24
212/16 Телеком улица Свети Сава41.5 KB2017/01/24
224/16 TEЛЕНОР 1964.2 KB2017/01/24
ИмеВеличинаДатум
9/15 Ранчић ДОО39.2 KB2016/03/17
62/15 Теленор Панчево 1567.7 KB2016/03/17
63/15 Теленор Панчево 1266.2 KB2016/03/17
64/15 Теленор Панчево 1441.8 KB2016/03/17
69/15 FOKUS BEL40.9 KB2016/03/17
117/15 MS Copy69.5 KB2016/03/17
123/15 METALLOGISTIC43.0 KB2016/03/17
229/15 Теленор Панчево 1370.4 KB2016/03/17
238/15 EL CADY81.4 KB2016/03/17
270/15 Теленор Панчево 1868.0 KB2016/03/17
271/15 Теленор Панчево 1641.4 KB2016/03/17
333/15 KUTKO доо66.2 KB2016/03/17
342/15 Телеком ул Свети Сава68.9 KB2016/03/17
352/15 НИС Бензинска станица80.6 KB2016/03/17
403/15 SCRAP IRON44.2 KB2016/03/17
173/15 HIP Petrohemija -BIO DISK71.9 KB2017/01/24
ИмеВеличинаДатум
48/14 Дама Сервис Плус68.6 KB2016/03/17
125/14 Duff Product66.8 KB2016/03/17
183 14 Телеком ул Жарка Зрењанина42.2 KB2016/03/17
251/14 Теленор Панчево 1166.4 KB2016/03/17
296/14 Сеферагић Мурат66.3 KB2016/03/17
314/14 Теленор Панчево 1041.3 KB2016/03/17
335/14 Телеком Вељка Влаховића бб42.2 KB2016/03/17
342/14 Телеком ул Свети Сава69.7 KB2016/03/17
361/14 Telekom PAU9968.8 KB2016/03/17
382/14 Vip Mobile Milosa Obrenovica66.0 KB2016/03/17
ИмеВеличинаДатум
102/13 Vip Mobile Telelink47.3 KB2016/03/17
140/13 Teленор Панчево 668.0 KB2016/03/17
263/2013 ФСХ Јабука46.9 KB2016/03/17
304/13 Metal Logistik41.2 KB2016/03/17
ИмеВеличинаДатум
51/12 VIP Mobile83.3 KB2016/03/17
53/12 RATEX40.8 KB2016/03/17
54/12 Telenor Banatski Brestovac39.3 KB2016/03/17
91/12 JETINK67.2 KB2016/03/17
151/2012 ЈКП Грејање43.8 KB2016/03/17
219/12 Телеком Хотел Тамиш39.6 KB2016/03/17
224/12 ESSENSA PHARMA42.7 KB2016/03/17
313/12 Теленор Панчево 477.9 KB2016/03/17
316/12 Основна школа Омољица41.0 KB2016/03/17
ИмеВеличинаДатум
54/11 Стари Тамиш52.4 KB2016/03/17
108 /11 Cupper Recicling DOO41.8 KB2016/03/17
154/11 BRAKO FEROPRODUKT69.2 KB2016/03/17
204/11 Орион Телеком76.8 KB2016/03/17
296/11 Божић и синови38.3 KB2016/03/17
299/11 Телеком Рафинерија79.3 KB2016/03/17
304/11 Теленор Панчево 838.8 KB2016/03/17
343/11 ЈКП Хигијена42.8 KB2016/03/17
345/11 Кутко ДОО77.1 KB2016/03/17
346/11 Ирител41.6 KB2016/03/17
365/11 Инос Синма38.3 KB2016/03/17
369/11 Реукема метали76.2 KB2016/03/17
378/11 VIP Mobile45.4 KB2016/03/17
409/11 СЕТ Рециклажа38.4 KB2016/03/17
429/11 Промсек Стара Утва42.4 KB2016/03/17
459/11 VIP Mobile Strelište45.3 KB2016/03/17
460/11 VIP MOBILE Gornja Varoš79.8 KB2016/03/17