Град Панчево|grad@pancevo.rs

Екологија

Екологија2018-08-09T08:08:59+02:00

Квалитет површинских вода града Панчева за купање и рекреацију – III кампања

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода бр. XI-13-404-102/2019 од 02.07.2019. године, закљученог између Градске управе [...]

08/08/2019|

Резултати о квалитету површинских вода града Панчева – II кампања 2019. године

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода бр. XI-13-404-102/2019 од 02.07.2019. године, закљученог између Градске управе [...]

30/07/2019|

Извештај о испитивању квалитета површинских вода града Панчева – I кампања 2019. године

Под праћењем здравствене исправности воде за купање која је део водног тела површинске воде подразумева се њено узорковање, лабораторијско испитивање [...]

11/07/2019|

Обележен Светски дан заштите животне средине

Поводом обележавања Светског дана заштите животне средине 5. јуна 2019. године, град Панчевo je богатији за 45 садница јавора. У среду, у 11 часова, ј [...]

06/06/2019|

Јавни позив за суфинансирање трошкова типског кућног гасног прикључка

У циљу побољшања квалитета амбијенталног ваздуха у граду Панчеву, Програмом буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2019. годину п [...]

16/05/2019|

Месец заштите пчела – Укључи се у дијалог

Србија је у светском врху према броју кошница по становнику, али последњих година наше пчеле масовно изумиру, а главни разлог је неправилна употреба п [...]

19/03/2019|