Izveštaji monitoringa površinskih voda

ImeVeličinaDatum
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu - I kampanja14.4 MB2022/07/08
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - II kampanja4.7 MB2022/07/22
III Kampanja površinske vode Pančeva43.3 MB2022/08/03
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - IV kampanja16.6 MB2022/08/05
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu - V kampanja41.0 MB2022/08/22
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu - VI kampanja32.1 MB2022/09/05
Godišnji izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu za 2022.god45.6 MB2022/09/30
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu - I kampanja 41.4 MB2021/07/02
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu - II kampanja40.7 MB2021/08/12
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu - III kampanja41.1 MB2021/08/12
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu - IV kampanja2.8 MB2021/08/13
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu - V kampanja14.5 MB2021/09/01
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu - VI kampanja14.8 MB2021/09/14
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu - za sezonu kupanja 202125.6 MB2021/09/28
ImeVeličinaDatum
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - I kampanja4.8 MB2019/07/08
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - III kampanja2.7 MB2019/08/07
Prilog uz izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - III kampanja3.2 MB2019/08/07
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - IV kampanja917.1 KB2019/08/21
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - V kampanja27.3 MB2019/09/04
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - VI kampanja2.9 MB2019/10/01
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda I kampanja12.1 MB2018/09/04
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda II kampanja13.1 MB2018/09/04
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda III kampanja3.3 MB2018/09/04
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda III kampanja_PRILOZI9.8 MB2018/09/04
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda IV kampanja8.5 MB2018/09/04
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda IV kampanja_PRILOZI15.4 MB2018/09/04
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda V kampanja8.1 MB2018/09/05
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda V kampanja_PRILOZI1.9 MB2018/09/05
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda VI kampanja2.6 MB2018/09/18
Završni Izveštaj o rezultatima ispitivanja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Pančeva za 2018.godinu14.3 MB2018/10/08