Град Панчево|grad@pancevo.rs

Банатско сунце за све

Почетна/Локална самоуправа/Банатско сунце за све
Банатско сунце за све2018-08-09T08:07:32+02:00

zaglavlje srb

 

Пројекат “Банатско сунце за све”

Град Панчево је носилац пројекта „Банатско сунце за све-Пилот пројекат за промоцију и имплементацију соларне енергије за загревање топле воде“ који се финансира од стране Европске Уније кроз ИПА програм прекограничне сарадње Румунија-Република Србија.

Град Панчево и партнерска општина Лугош из Румуније су аплицирали за средства за реализацију овог пројекта 2011. године на другом позиву за предлоге пројеката овог програма за финансијски период 2007-2013. Пројекат спада приоритету 1. – Економски и социјални развој, мера 1.4.- Подршка повећаном нивоу истраживања и развоја у прекограничном региону.

Пројекат је био на резервној листи чекања у оквиру поменутог програмског периода финансирања до 29.09.2015. године када је град Панчево обавештен да је пројекат активиран али да су услови уговора измењени од стране донатора. Измена се односи на период имплементације пројекта који је смањен са 24 месеца на 12 месеци као и износ финансирањ од стране донатора који је позивом дефинисан до 85% а за пројекте са резервне листе 75,58%. Пројекат је у складу са стратегијом развоја града Панчева за период 2014-2020. и то у оквиру стратешког приоритета 7. Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије.

Циљ пројекта је побољшавања и модернизација система грејања, кроз истраживање могућности коришћења обновљивих извора енергије у Панчеву и Лугошу. На пројекту Панчево побољшава и модернизује свој систем грејања тако што ће поставити систем соларних колектора чија ће се енергија корисити за загревање топле воде. Истовремено се обезбеђује и континуирано праћење практичне примене пилот система. Основни значај овог пројекта је то што ће се смањити загађење животне средине, промовисати одржива производња и потрошња енергије и подићи свест грађана о значају обновљивих извора енергије. Коришћење обновљивих извора енергије за супституцију гаса у вези са производњом топле воде донеће уштеду енергената за ову намену у висини од 49% .

Укупна вредност пројектног буџета Панчева је 674.760,00 ЕУР од чега Град Панчево суфинансира пројекат са 164.771,49 ЕУР а ИПА фонд 509.988,00 ЕУР. На пројекту ће се израдити технички пројекат, припремити земљиште код топлане на Котежу 2, поставити челична конструкција и на конструкцију соларни панели на површини од 906 м². Систем за праћење ће били лоциран у просторији топлане.

 

Улажемо у нашу будућност!
Прекогранична сарадња банер ћирилицаИПА програм прекограничне сарадње Румунија-Република Србија
је финансиран од стране Европске уније у оквиру инструмента за
предприступну помоћ (ИПА) суфинансиран од стране држава учесница програma.

 

Вести

Радионица на тему “Примена соларне енергије” у Лугожу

25.05.2016. године у Лугожу у Румунији је одржана радионица на тему "Примена соларне енергије", намењена члановима пројектног тима, стручној јавности, [...]

30/05/2016|

Конференција поводом почетка пројекта “Банатско сунце за све”

У уторак, 29. марта 2016. године, у Малој сали Градске управе, одржана је почетна конференција пројекта „Банатско сунце за све – пилот пројекат за про [...]

31/03/2016|

“Банатско сунце за све” представљен на “CEDEF” форуму

У оквиру конгреса „Међународни дани енергетике и инвестиција“ који је одржан 10-11.03.2016. године, у организацији Централно европског форума за разво [...]

15/03/2016|

Међународни тим за имплементацију пројекта “Банатско сунце за све”

У јануару 2016. године је одржани су први састанци тима за имплементацију пројекта "Банатско сунце за све", Менаџер пројекта- Сандра Божоћ, Технички м [...]

02/02/2016|
Go to Top