Градоначелник  града Панчева je дана 8.8.2016. године донео Закључак (број II-06-020-9/2016-237) о прихватању предлога Комисије за вредновање пројеката и програма  у области културе поводом расписаног Конкурса за су/финансирање пројеката у култури за 2016. годину  и Решење (број II-06-020-9/2016-238) о одобравању средстава у укупном износу од  1.290.000,00 динара, на име су/финансирања  пројеката у култури за 2016. годину.

Следећи пројекти одобрени су за су/финансирање:

 Табелa 1  – Пројекти  предложени за су/финансирање у области културе за 2016. годину
РБ Подносилац пројекта Назив пројекта Тражена средства Предложена средства Мишљење комисије Број бодова
ИЗДАВАШТВО
1 Удружење књижевника и књижевних преводилаца Панчева Едиција  савремена поезија “Најбоља“ 294,000.00 160,000.00 Пројекат “Едиција савремене поезије – “Најбоља”” представља занимљив и вредан наум очувања песничке традиције града Панчева. Поред песничких књига у издању Либертатее, потом првих песничких збирки у оквиру библиотека Књижевне омладине Панчева  и Заједнице књижевника Панчева , “Рукописа” Дома омладине Панчева, Удружење књижевника и књижевних преводилаца Панчева наставља добру традицију публиковања вредних песничких збирки. Тиме се оснажује и промовише вредносни систем естетски и уметнички значајне поезије. 90
2 Ловачко удружење Панчево Обележавање 150 година ловачког удружења у Панчеву-монографија 500,000.00 160,000.00 Монографија о соколском покрету у Панчеву јесте значајна историја покрета који је бринуо о телесној али и духовној снази омладине. Соколски покрет је део историје и традиције словенских народа и као такав  и за наш град. Преци многих Панчеваца  били су чланови Соколског друштва, стога ова монографија представља надасве вредан прилог друштвеној историји нашег града 90
3 Слободан Петковски Издавање монографије “Соколски покрет у Панчеву 1911-1941“ 232,130.00 100,000.00 Монографија обележавања 150 година од оснивања ловачког удружења у Панчеву јесте јединствен пројекат хвале вредан. Кроз сагледавање раста и развоја удружења ловаца даје се и историјска фреска збивања у граду Панчеву током више од једног века. Документарна грађа која је сакупљена за монографију представља нематеријалну баштину наше вароши. Стога читав пројекат има неоспорну културолошку вредност. 60
УКУПНО 420,000.00
МУЗИКА
4 Агенција “Бард” “Green Days” фестивал 695,500.00 150,000.00 “Green days festival” је иновативни пројекат који промовише Панчево као центар музичког и еколошког деловања. Низ различитих активности у природи и велика посећеност чине овај пројекат комплетним. 90
5 Православно глогоњско певачко друштво Петровданске духовне вечери 100,000.00 100,000.00 Овај пројекат негује негује љубав према духовној и световној музици и хорском певању  у мањим срединама . Врши размену наслеђа између различитих народа и националности . Укључује особе са посебним потребама у друштвене догађаје. Добро осмишљен са реалним буџетом. 60
УКУПНО 250,000.00
ФИЛМ И ПОЗОРИШТЕ
6 Горан Траиловић СТЕФ (1924-2014) 180,000.00 100,000.00 Документарни филм о нашем истакнутом новинару и суграђанину. Пројекат афирмише поред осталог и неке друге хуманистичке вредности. Овим пројектом се иницира и стварање “Трезора сећања Града” и Филмског архива града. 60
7 Удружење “На пола пута“ “Књига отисака” 256,000.00 100,000.00 Ова представа осликава живот особа са интелектуалним тешкоћама и аутизмом, њихове жеље потребе, идеје … испричане на начин на који их они осећају и виде. Представа ће се припремати на радионицама на којима ће глумци формирати сценаријо, причу коју желе да испричају публици. 60
8 Клуб подводних активности Панчево XIII. Међународни фестивал подводног филма и фотографије 55,000.00 40,000.00 Традиционална манифестација која подразумева тродневни међународни филмски фестивал и седмодневну изложбу подводних фотографија. 25
УКУПНО 240,000.00
ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ
9 Војкан Морар Међународна изложба у Токију International Art Circle “WA“ 170,000.00 110,000.00 Ликовни уметник Војкан Морар је дуго присутан на домаћој и светској ликовној сцени са својим специфичним уметничким изразом. Пројекат предвиђа самосталну изложбу слика у Токију у Јапану. Пројекат се суфинансира средствима са којима се покрива део путних трошкова. 70
10 Милица Ћебић Линија силе -реонатологизација скулптуре (комора за уметничку исталацију) 394,304.00 60,000.00 Милица Ћебић је докторанд  и асистент на Факултету ликовних уметности у Београду на вајарском одсеку. У питању је докторски уметнички пројекат који је  иновативан и предвиђа партнерство са Институтом за физику Универзитета у Београду. У пројекту се сусрећу савремена уметност/теорија и савремена физика. У погледу иновативности и доприноса уметности, наводимо речи ауторке: „Пројекат… тежи практичном и теоријском редефинисању скулптуре као просторног уметничког медија“, а „…за циљ има… практично и теоријско проширивање поља деловања једног уметничког медија захваљујући трансдисциплинарном приступу проблему“. Финале самог пројекта је уметничка изложба. Пројекат се суфинансира средствима са којима се покрива део трошкова организације изложбе. 49
11 Удружење љубитеља старовременских мотоцикала Наставак уређења изложбеног простора музејске збирке старовременских мотоцикала 64,000.00 40,000.00 Удружење „Љубитељи старовременских мотоцикала“ располаже збирком oд око 100 старовременских мотоцикала. Пројекат предвиђа наставак уређења изложбеног простора музејске збирке старовременских мотоцикала. Ова музејска збирка обогаћује културно-туристичку понуду града Панчева, а пројекат се суфинансира средствима са којима се израђује стална поставка промотивних постера у духу старих реклама. 25
12 Нада Денић Организовање изложбе слика Наде Денић и Милана Јакшић у Народном музеју у Крагујевцу 34,000.00 30,000.00 Истакнути уметници Нада Денић и Милан Јакшић организују изложбу слика у Народном музеју у Крагујевцу у периоду од 18. јуна до 05. августа 2016. године. Пројекат се суфинансира средствима са којима се покрива део трошкова организације изложбе. 20
УКУПНО 240,000.00
АМАТЕРИЗАМ
13 МКУД “Петефи Шандор” Са народима Европе 150,000.00 100,000.00 Помоћ за покривање путних трошкова за одлазак у на међународни фестивал  “Сент Иштван” у Клужу – Румунија , који се одржава од 1998. године у организацији Удружења Мађара из Румуније. Мађарски КУД “Петефи Шандор” је више пута учествовао на овој манифестацији, а поред учешћа на фестивалу представиће се и у околним местима. 60
14 КУД “Неолит“ Старчево Међународни фестивал фолклора “ARCANUL“- Радауци Р. Руминија 120,000.00 40,000.00 Помоћ за покривање путних трошкова за одлазак у на међународни фестивал „Аранкул“  у Румунији где ће представљати Р. Србију и град Панчево 25
УКУПНО 140,000.00