На Конкурсу за су/финансирање пројеката у култури за 2016. годину који је расписао Градоначелник града Панчева, вредновано је 11 предлога пројеката. Комисија за вредновање пројеката у области културе за 2016. годину, дала је предлог листе вредновања пристиглих пројеката који можете преузети овде
Предлагачи пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 5 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Приговор се предаје у Услужном центру Градске управе града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:

Приговор на предлог листе вредновања пројеката пристиглих на Конкурс за суфинансирање пројеката у култури за 2016. годину

Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор
Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма и пројеката који ће се путем овог Конкурса суфинансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.