Члан Градског већа града Панчева задужен за подручје културе и омладине Немања Ротар објавио је извештај о раду за 2016. годину у оквиру својих ресора, као и резиме активности у овим областима планираних за 2017. годину. Извештај и план можете погледати овде.