У Народном музеју Панчево у петак, 18. новембра 2016. године у 19,00 часова биће отворена гостујућа изложба „Тржаница трбух града“ Етнографског музеја Истре/Museo Etnografico dell’Istria и Поморског и повијесног музеја Хрватског приморја Ријека. Ауторке изложбе су Тања Коцковић Заборски и Ивана Шарић Жиц.

У времену све снажније глобализације, градске тржнице, пијаце, представљају својеврсне музеје на отвореном, музеје идентитета, места презентације локалне традиције. Намирнице које тамо купујемо говоре о врло важном аспекту нематеријалне културе – прехрани, стилске одлике архитекуре тржног простора и сведоче о културним утицајима, док јасно видљива мултикултуралност документује миграторни карактер локалног становништва. Тржнице су сведоци економског и друштвеног развоја града, показатељи прилика у којима живе његови становници. Оне су место дружења, размене знања и вештина, размене рецепата, комуникације грађана са суседима и локалном средином. Као такве оне нам презентују идентитет града, његових становника и његову нематеријалну традицију.

Изложба ће бити отворена до 10. децембра 2016. године.

Trznica

Trznica