Градска управа

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Град Панчево Трг краља Петра I бр. 2-4 26101 Панчево Телефон: централа: +381 13 308 830, факс: + 381 13 343 827 Е-mail: grad@pancevo.rs Сајт: www.pancevo.rs . Начелник Градске управе: Марија Петровић Телефон: 013/308-783 е-пошта: nacelnik@pancevo.rs Заменик Начелника Градске управе: Телефон: 013/308-783 е-пошта: zam.nacelnik@pancevo.rs Овлашћена лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја на основу Закона о слободном приступу информација од јавног значаја: Јелена Шимшић Е-пошта: jelena.simsic@pancevo.rs Слободан Кундаковић Телефон: 013/354-354 Е-пошта: slobodan.kundakovic@pancevo.rs . Овлашћено лице за заштиту података о личности на основу члана 56. став 1. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 87/18): Данијела Ердељан Милошевић, секретар Секретаријата за општу управу Телефон: 013/308-778 Мобилни: 064/866-2278 Е-пошта: danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs Адреса: Градска управа града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, Панчево Канцеларија: 5 Контакт особе именоване за сарадњу са цивилним друштвом: Снежана Алб, Градска управа града Панчева, Е-пошта:snezana.alb@pancevo.rs, … Настави са читањем Градска управа