Град Панчево|grad@pancevo.rs

Резултати Јавног позива у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања ,,Студентска летња пракса“ у 2017. години

/Резултати Јавног позива у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања ,,Студентска летња пракса“ у 2017. години

Закључак I Савета за запошљавање града Панчева број II-06-0621/2017-3 од 30јуна 2017. године у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања ,,Студентска летња пракса“ у 2017. години.

З А К Љ У Ч А К I

Савет за запошљавање града Панчева даје позитивно мишљење на пријавe 29 студената са Листе пријављених студената за учешће у мери ,,Студентска летња пракса“ за 2017. годину, које пријаве су поднете на Јавни позив студентима за учешће у мери ,,Студентска летња пракса“ за 2017. годину.

Закључак 1 трећег Савета за запошљавање

Листа студената 2017

2017-06-30T16:28:00+00:00 30/06/2017|
Величина слова
Контраст