Комисија за вредновање пројеката у области заштите од пожара за 2020. годину, дана 19.10.2020. године донела је следећи:

Закључак Конкурса

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.