Град Панчево расписује путем секретаријата за привреду и економски развој Градске управе града Панчева расписује:

Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2020. години

Право учешће на конкурсу имају средње школе са територије града Панчева, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
Новчана средства средње школе могу користити за:

  • Набавку опреме, машина, алата и уређаја, који су неопходни за савремену наставу, а којима би се постигла одређена заокружена “техничко-тешнолошка целина”. Ово би даље требало да допринесе “подизању квалитета наставе” у школама. Подизање квалитета наставе, од посебног је значаја у средњим стручним школама, које образују ученике за дефицитарна занимања;
  • Набавку опреме за савремено извођење наставе као и набавку софтвера који је неопходан за коришћење тражене опреме, машина, алата и уређаја;
    Уређење и адаптација простора за инсталацију набављене опреме (набавка неопходног намештаја, кречење, електро-инсталациони радови и др.). Износ средстава за ове намене не може бити већи од 20% од укупног износа тражених средстава.
  • Укупан износ тражених средстава подносиоца пријаве не може бити већи од 1.000.000,00 динара.

Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2020. години

Пријавни формулар – опремање кабинета 2020

Пристанак за прикупљање и обраду података о личности

 

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 15.07.2020. године