Gradonačelnik grada Pančeva je prihvatio Zaključak II Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj II-06-06-19/2016-2 od 04. aprila 2016. godine u vezi sa realizacijom Programa za podršku početnicima u biznisu (pravno-finansijsko savetovanje u poslovanju).

                                                 Z A K LJ U Č A K  II

Savet za zapošljavanje grada Pančeva daje pozitivno mišljenje na prijavu podnosioca d.o.o. za vođenje poslovnih knjiga ,,Beba company“ Pančevo, iz Pančeva, ul. Zmaj Jovina 5v suteren Pančevo, za realizaciju projektnih zadataka utvrđenih Javnim pozivom pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu (pravno-finansijsko savetovanje u pposlovanju).

Više o rezultatima možete pogledati OVDE:

Lista kandidata za pravno-finansijsko savetovanje