Градоначелник града Панчева је прихватио Закључак II Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2016-2 од 04. априла 2016. године у вези са реализацијом Програма за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању).

                                                 З А К Љ У Ч А К  II

Савет за запошљавање града Панчева даје позитивно мишљење на пријаву подносиоца д.о.о. за вођење пословних књига ,,Beba company“ Панчево, из Панчева, ул. Змај Јовина 5в сутерен Панчево, за реализацију пројектних задатака утврђених Јавним позивом пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у ппословању).

Више о резултатима можете погледати ОВДЕ:

Листа кандидата за правно-финансијско саветовање