Реализација програма или мера активне политике запошљавања – Пројекат „Смањење сиромаштва кроз могућност запошљавања у сарадњи са „Хелп“ организацијом – жене и Роми“ у 2018. години који се спроводи између Града Панчева и организације „Хелп“ подразумева утврђивање међусобних права и обавеза између Града Панчева и Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Београд у реализацији наведеног пројекта и у вези са учешћем Града Панчева на име учешћа у реализацији пројекта на територији града Панчева. Пројекат доприноси смањењу сиромаштва путем подршке самозапошљавању угроженог становништва кроз бесповратне грантове намењене за почетнике и микро/мала предузећа са посебним фокусом на жене, младе и Роме. Трајање пројекта је 36 месеци. У оквиу пројекта подржано је  20 бизниса – уз учешће минимум 40% жена и 50% Рома у њиховим намерама да започну или развију пословне делатност.

Листа подржаних бизниса Хелп организације