Градоначелник града Панчева је Решењем број II-06-020-2/2019-625 од 13.06.2019. године  прихватио Предлог одлуке за расподелу средстава Комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години и одобрава средства у укупном износу од 38.050.000,00 динара на име суфинансирања пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2019. години.

Позивамо све учеснике Конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања, најкасније до 21.06.2019. године, доставе ревидирани буџет, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Документа: