Градоначелник града Панчева је, дана 25.07.2014. године, разматрао предлог за доношење закључка и решења у вези са су/финансирањем удружења грађана по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2014. години – 1. сегмент конкурса – Су/финансирање програма и пројеката Удружења грађана, а по предлогу Комисије за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у области подршке удружењима грађана града Панчева за 2014. годину, те је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 1/14-пречишћен текст), донео закључак и решење којим се одобравају средства у укупном износу од 1.490.600 динара, на име су/финансирања удружења грађана, по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2014. години – 1. сегмент конкурса – Су/финансирање програма и пројеката Удружења грађана (за предлоге програма и пројеката пристигле до 15.07.2014. године) , а по предлогу Комисије за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у области подршке удружењима грађана града Панчева за 2014. годину и то за следећа удружења:

1. Удружење „Нова +“
Пројекат „Умрежавање организација цивилног друштва у области социјалне и здравствене заштите у Панчеву“
Број бодова: 55,6
Одобрена средства: 82.000,00 динара
Пројекат доприноси повећању капацитета локалних ОЦД да у оквиру сличних области делују удружено, кроз њихово умрежавање и повезивање, са циљем бољег заједничког деловања према потенцијалним донаторима, али и у односу са установама и институцијама. Додатна вредност пројекта је то што се процес умрежавања дешава током заједничких тренинга, едукација и састанака, што додатно подстиче међусобну сарадњу.

2. Удружење „На пола пута“
Пројекат „Ја бих то овако“
Број бодова: 69,3
Одобрена средства: 140.000,00 динара
Пројекат доприноси развоју и унапређењу услуга у складу са потребама особа са интелектуалним тешкоћама које су корисници програма овог удружења. Кроз раднопроизводне и едукативне радионице, младим особама са интелектуалним тешкоћама подиже се ниво квалитета живота и смањује социјална изолација, што директно доприноси системском унапређењу области из које је тема пројекта.

3. Удружење креативних грађана „Деца бензена“
Пројекат „Деца базена“
Број бодова: 84,2
Одобрена средства: 597.150,00 динара
Постављањем и осликавањем мобилног зида, који поред естетске функције има и практичну намену, директно се утиче на побољшање квалитета живота у области која се односи на активно провођење слободног времена широке циљне групе која обухвата све суграђане/ке, корицнике/це градског базена. Додатна вредност пројекта јесу пратеће интерактивне едукативне радионице о алтернативним начинима креативног изражавања.

4. Удружење „О.С.И.С.“ Качарево
Пројекат „Олимпијске сеоске игре Србије“
Број бодова: 81,3
Одобрена средства: 571.450,00 динара
Пројектом у чију реализацију је укључена готово цела локална заједница насељеног места Качарево (Месна заједница, Дом културе, сеоска удружења и спортски клубови), кроз који се успостављају партнерства са насељеним местима широм Србије, обезбеђују се видљиви и одрживи резултати од којих цела заједница има вишеструку корист. Пројекат значајно подиже ниво освешћености грађана о важности учешћа у побољшању квалитета живота у локалној заједници и промовише здраве стилове живљења кроз спорт, рекреацију, волонтеризам и активизам.

5. Моторциклистички клуб “ MC COYOTE “ Панчево
Пројекат “ XV међународни мото скуп“
Број бодова: 64
Одобрена средства: 100.000,00 динара
Традиционална манифестација која се ове године петнаести пут одржава у нашем граду, окупља љубитеље моторцикала и представнике моторциклистичких клубова из целог региона, али и велики број наших суграђана/ки који посећују атрактивни пратећи програм и чији се број из године у годину увећава. Кроз овај пројекат, обезбеђује се учвршћивање и ширење међународних партнерстава, обогаћује садржај градских програма и активности у јавном простору у летњем прериоду, али и доприноси развоју туризма.а

Градоначелник града Панчева је, дана 25.07.2014. године, разматрао предлог за доношење закључка и решења у вези са су/финансирањем удружења грађана по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2014. години – 1. сегмент конкурса – Су/финансирање програма и пројеката Удружења грађана, а по предлогу Комисије за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у области подршке удружењима грађана града Панчева за 2014. годину, те је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 1/14-пречишћен текст), донео закључак и решење којим се одобравају средства у укупном износу од 1.490.600 динара, на име су/финансирања удружења грађана, по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2014. години – 1. сегмент конкурса – Су/финансирање програма и пројеката Удружења грађана (за предлоге програма и пројеката пристигле до 15.07.2014. године) , а по предлогу Комисије за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у области подршке удружењима грађана града Панчева за 2014. годину и то за следећа удружења:

1. Удружење „Нова +“
Пројекат „Умрежавање организација цивилног друштва у области социјалне и здравствене заштите у Панчеву“
Број бодова: 55,6
Одобрена средства: 82.000,00 динара
Пројекат доприноси повећању капацитета локалних ОЦД да у оквиру сличних области делују удружено, кроз њихово умрежавање и повезивање, са циљем бољег заједничког деловања према потенцијалним донаторима, али и у односу са установама и институцијама. Додатна вредност пројекта је то што се процес умрежавања дешава током заједничких тренинга, едукација и састанака, што додатно подстиче међусобну сарадњу.

2. Удружење „На пола пута“
Пројекат „Ја бих то овако“
Број бодова: 69,3
Одобрена средства: 140.000,00 динара
Пројекат доприноси развоју и унапређењу услуга у складу са потребама особа са интелектуалним тешкоћама које су корисници програма овог удружења. Кроз раднопроизводне и едукативне радионице, младим особама са интелектуалним тешкоћама подиже се ниво квалитета живота и смањује социјална изолација, што директно доприноси системском унапређењу области из које је тема пројекта.

3. Удружење креативних грађана „Деца бензена“
Пројекат „Деца базена“
Број бодова: 84,2
Одобрена средства: 597.150,00 динара
Постављањем и осликавањем мобилног зида, који поред естетске функције има и практичну намену, директно се утиче на побољшање квалитета живота у области која се односи на активно провођење слободног времена широке циљне групе која обухвата све суграђане/ке, корицнике/це градског базена. Додатна вредност пројекта јесу пратеће интерактивне едукативне радионице о алтернативним начинима креативног изражавања.

4. Удружење „О.С.И.С.“ Качарево
Пројекат „Олимпијске сеоске игре Србије“
Број бодова: 81,3
Одобрена средства: 571.450,00 динара
Пројектом у чију реализацију је укључена готово цела локална заједница насељеног места Качарево (Месна заједница, Дом културе, сеоска удружења и спортски клубови), кроз који се успостављају партнерства са насељеним местима широм Србије, обезбеђују се видљиви и одрживи резултати од којих цела заједница има вишеструку корист. Пројекат значајно подиже ниво освешћености грађана о важности учешћа у побољшању квалитета живота у локалној заједници и промовише здраве стилове живљења кроз спорт, рекреацију, волонтеризам и активизам.

5. Моторциклистички клуб “ MC COYOTE “ Панчево
Пројекат “ XV међународни мото скуп“
Број бодова: 64
Одобрена средства: 100.000,00 динара
Традиционална манифестација која се ове године петнаести пут одржава у нашем граду, окупља љубитеље моторцикала и представнике моторциклистичких клубова из целог региона, али и велики број наших суграђана/ки који посећују атрактивни пратећи програм и чији се број из године у годину увећава. Кроз овај пројекат, обезбеђује се учвршћивање и ширење међународних партнерстава, обогаћује садржај градских програма и активности у јавном простору у летњем прериоду, али и доприноси развоју туризма.а