Gradonačelnik grada Pančeva je dana 20.09.2018. godine, razmatrao Predlog za donošenje zaključka u vezi sa su/finansiranjem projekata udruženja građana po Konkursu za su/finansiranje projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Pančeva u 2018. godini, a po predlogu Komiteta za bezbednost saobraćaja grada Pančeva. Gradonačelnik grada Pančeva prihvata predlog (zaključak broj II-05-06-1/2018-8 od 11.09.2018. godine) Komiteta za bezbednost saobraćaja grada Pančeva, povodom raspisanog Konkursa za su/finansiranje projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Pančeva u 2018. godini.

Gradonačelnik grada Pančeva je dana 20.09.2018. godine, razmatrao Predlog za donošenje rešenja u vezi sa su/finansiranjem projekata udruženja građana po Konkursu za su/finansiranje projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Pančeva u 2018. godini, a po predlogu Komiteta za bezbednost saobraćaja grada Pančeva. Gradonačelnik grada Pančeva odobrava sredstva u ukupnom iznosu od 400.000,00 dinara na ime su/finansiranja projekata udruženja građana, po pomenutom Konkursu.

Sredstva se odobravaju udruženju „Centar za bezbednost saobraćaja“ iz Beograda, za realizaciju projekata: 1. „Budi pravi domaćin! Vozi bezbedno!“ u iznosu od 200.000,00 dinara i  2. „Život te čeka, budi bezbedan u saobraćaju!“ u iznosu od 200.000,00 dinara. Pomenuto udruženje je jedino dostavilo predloge Projekata po pomenutom Konkursu.