Градоначелник града Панчева је дана 20.09.2018. године, разматрао Предлог за доношење закључка у вези са су/финансирањем пројеката удружења грађана по Конкурсу за су/финансирање пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја на територији града Панчева у 2018. години, а по предлогу Комитета за безбедност саобраћаја града Панчева. Градоначелник града Панчева прихвата предлог (закључак број II-05-06-1/2018-8 од 11.09.2018. године) Комитета за безбедност саобраћаја града Панчева, поводом расписаног Конкурса за су/финансирање пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја на територији града Панчева у 2018. години.

Градоначелник града Панчева је дана 20.09.2018. године, разматрао Предлог за доношење решења у вези са су/финансирањем пројеката удружења грађана по Конкурсу за су/финансирање пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја на територији града Панчева у 2018. години, а по предлогу Комитета за безбедност саобраћаја града Панчева. Градоначелник града Панчева одобрава средства у укупном износу од 400.000,00 динара на име су/финансирања пројеката удружења грађана, по поменутом Конкурсу.

Средства се одобравају удружењу „Центар за безбедност саобраћаја“ из Београда, за реализацију пројеката: 1. „Буди прави домаћин! Вози безбедно!“ у износу од 200.000,00 динара и  2. „Живот те чека, буди безбедан у саобраћају!“ у износу од 200.000,00 динара. Поменуто удружење је једино доставило предлоге Пројеката по поменутом Конкурсу.