Резултати конкурса у области спорта града Панчева за 2016. годину (План 5).