Пројекти и програми предложени за суфинансирање на Конкурсу за суфинансирање пројеката и програма у области информисања у 2014. години

МКУД „Тамаши Арон“1;

Радио емисија на мађарском језику

159.000
54.000
Комисија је узела у обзир значај ове емисија за информисање грађанки и грађана П анчева који се служе мађарским језиком, као једним од службених језика на територији Града Панчева и предлаже да се пројекат подржи са 54.000 динара којима би се покрили путни трошкови, кључни трошак у процесу прављења емисије, без којег не би било читавог програма.

2/3
Друштво за међукултурални дијалог „Банатика“;

Радио емисија на румунском језику

159.000
54.000

Комисија је узела у обзир значај ове емисија за информисање грађанки и грађана Панчева који се служе румунским језиком, као једним од службених језика на територији Града Панчева и предлаже да се пројекат подржи са 54.000 динара којима би се покрили путни трошкови, кључни трошак у процесу прављења емисије, без којег не би било читавог програма.

3/8
Јовановић Даница

„Стари и заборављени“;
187.000
64.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 64.000 динара, за трошкове обиласка током истраживања и трошкове људских ресурса . Пројекат се бави релевантном темом у формату за који комисија сматра да ће ефикасно испунити зацртане задатке и тако побољшати информисање једне специфичне групе грађанки и грађана.

4/
11
ОШ „Мирослав Антић“;

Милина „Плава звезда“;

80.000
32.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 32.000 динара за штампање, јер је р еч о покретању школског часописа, за најмлађи узраст, дакле у узрасту када деца стичу читалачке навике како би касније упражњавали и савременије изворе информисања (друштвене мреже, интернет…) које ће користити за прикупљање знања и информација, за пласирање валидних података и афирмацију личну или институционалну, а не само за игру и доколицу.
5/
14
НОВА +

Локални медији европских вредности

80.5000
50.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 50.000 динара јер нуди ефикасно решење за побољшање квалитета информисања у граду када су у питању социјално рањиве групе.
6/
15
ОШ „Братство- јединство“;

Монографија школе поводом 130 година постојања

136.000
33.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 33.000 динара јер оставља са собом вредан материјалан доказ напора који Град улаже да се сви његови грађани и грађанске школују на свом матерњем језику.
7/
18
Горан Траиловић

Виртуелно Панчево

230.000
50.000
Комисија је мишљења да овај пројекат треба подржати са 50.000 динара јер на ефикасан и модеран начин одговара на потребу грађанки и грађана за правовременом сервисном информацијом, у формату који је савремен,лако доступан и пријемчљив великом броју грађана.

8/21.
Данијела Лаловић

О ЕУ у ЕУ
170.000
60.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 60.000 како би се покрили трошкови продукције, монтаже и реализације, те набавке материјал за архивирање и продукцију . Пројекат нуди савремена решења за проблем чијим би решавањем значајно био подигнут квалитет живота у граду.
9/
23
Удружење „На пола пута“;

Избор и контрола-право да живимо независно

220.348
68.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 68.000 динара за покривање трошкова штамп е и послужењ а. Пројекат се бави специфичном социјалном групом која је до сада имала проблема у остваривању права на информисање у домену својих специфичност, а пројекат нуди ефикасан начин да се ово стање превазиђе.

10/25
Удружење грађана „МИ“;

Инфоказ
160.000
120.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат, као један од два најквалитетнија у овом пројектном циклусу, требало подржати са 120.000 за и зрад у програма који на савремен начин нуди решење за реалне потребе грађана за сервисним информацијама на начин који је универзално доступан свима.
11/27
„Фокус Медиа“;

Хоћу да знам

185.000
40.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 40.000 динара за администрација интернет презентације . Пројекат нуди ефикасно и јединствено решење из области информисања младих и обогаћује квалитет информативне понуде у граду.
12/30
Дом омладине Панчево

ДРАФТ

301.000
43.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 43.000 динара за покривање трошков а редакције , лектор а и дистрибуција . Пројекат нуди ефикасно и јединствено решење из области информисања младих и обогаћује квалитет информативне понуде у граду.
13/33
Дом здравља Панчево

Здравље на језицима националних мањина

231.000
99.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат, као један од два најквалитетнија пројекта пристиглих у овом кругу, требало подржати са 99.000 динара за израду сајта. Пројекат нуди решење које ће не само побољшати квалтиет информисаности грађана, већ и проширити број информисаних већ им и омогућити информацију на њиховом матерњем језику чиме се уклања значајна баријера у остваривању основних људских права.
14/35
Удружење за развој културе „Електрика“;

Међународна радионица из графичког журнализма – тема Војна граница

160.000
85.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 85.000 динара за покривање путних трошков а учесника, припрему издања и штампу издања . Пројекат се на савремен начин бави темом од значаја за локалну заједницу и њеним битним јубилејом и нуди производ који ће на квалитетан начин подићи квалитет информисања у граду.
15/36
Мирослав Милаков

Дрога формула смрти

235.370
94.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 94 .000 динара и то за трошкове постпродукције филма и путне трошкове, услед значаја теме којом се бави, квалитетом предложеног решења, добром методологијом која на пријемчљив начин приближава тему крајњем кориснику. Имајући у виду да пројекат предлаже решења из области са којом Град има све више проблема, мишљења смо да би овај пројекат могао допринети квалитетном и дугорочном решавању проблема.
16/38
СКПД Ђетван

Радио емисија на румунском језику
159.000
54.000
Комисија је узела у обзир значај ове емисија за информисање грађанки и грађана П анчева који се служе словачким језиком, као једним од службених језика на територији Града Панчева и предлаже да се пројекат подржи са 54.000 динара којима би се покрили путни трошкови, кључни трошак у процесу прављења емисије, без којег не би било читавог програма.

Пројекти и програми предложени за суфинансирање на Конкурсу за суфинансирање пројеката и програма у области информисања у 2014. години

МКУД „Тамаши Арон“;

Радио емисија на мађарском језику

159.000
54.000
Комисија је узела у обзир значај ове емисија за информисање грађанки и грађана П анчева који се служе мађарским језиком, као једним од службених језика на територији Града Панчева и предлаже да се пројекат подржи са 54.000 динара којима би се покрили путни трошкови, кључни трошак у процесу прављења емисије, без којег не би било читавог програма.

2/3
Друштво за међукултурални дијалог „Банатика“;

Радио емисија на румунском језику

159.000
54.000

Комисија је узела у обзир значај ове емисија за информисање грађанки и грађана Панчева који се служе румунским језиком, као једним од службених језика на територији Града Панчева и предлаже да се пројекат подржи са 54.000 динара којима би се покрили путни трошкови, кључни трошак у процесу прављења емисије, без којег не би било читавог програма.

3/8
Јовановић Даница

„Стари и заборављени“;
187.000
64.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 64.000 динара, за трошкове обиласка током истраживања и трошкове људских ресурса . Пројекат се бави релевантном темом у формату за који комисија сматра да ће ефикасно испунити зацртане задатке и тако побољшати информисање једне специфичне групе грађанки и грађана.

4/
11
ОШ „Мирослав Антић“;

Милина „Плава звезда“;

80.000
32.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 32.000 динара за штампање, јер је р еч о покретању школског часописа, за најмлађи узраст, дакле у узрасту када деца стичу читалачке навике како би касније упражњавали и савременије изворе информисања (друштвене мреже, интернет…) које ће користити за прикупљање знања и информација, за пласирање валидних података и афирмацију личну или институционалну, а не само за игру и доколицу.
5/
14
НОВА +

Локални медији европских вредности

80.5000
50.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 50.000 динара јер нуди ефикасно решење за побољшање квалитета информисања у граду када су у питању социјално рањиве групе.
6/
15
ОШ „Братство- јединство“;

Монографија школе поводом 130 година постојања

136.000
33.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 33.000 динара јер оставља са собом вредан материјалан доказ напора који Град улаже да се сви његови грађани и грађанске школују на свом матерњем језику.
7/
18
Горан Траиловић

Виртуелно Панчево

230.000
50.000
Комисија је мишљења да овај пројекат треба подржати са 50.000 динара јер на ефикасан и модеран начин одговара на потребу грађанки и грађана за правовременом сервисном информацијом, у формату који је савремен,лако доступан и пријемчљив великом броју грађана.

8/21.
Данијела Лаловић

О ЕУ у ЕУ
170.000
60.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 60.000 како би се покрили трошкови продукције, монтаже и реализације, те набавке материјал за архивирање и продукцију . Пројекат нуди савремена решења за проблем чијим би решавањем значајно био подигнут квалитет живота у граду.
9/
23
Удружење „На пола пута“;

Избор и контрола-право да живимо независно

220.348
68.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 68.000 динара за покривање трошкова штамп е и послужењ а. Пројекат се бави специфичном социјалном групом која је до сада имала проблема у остваривању права на информисање у домену својих специфичност, а пројекат нуди ефикасан начин да се ово стање превазиђе.

10/25
Удружење грађана „МИ“;

Инфоказ
160.000
120.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат, као један од два најквалитетнија у овом пројектном циклусу, требало подржати са 120.000 за и зрад у програма који на савремен начин нуди решење за реалне потребе грађана за сервисним информацијама на начин који је универзално доступан свима.
11/27
„Фокус Медиа“;

Хоћу да знам

185.000
40.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 40.000 динара за администрација интернет презентације . Пројекат нуди ефикасно и јединствено решење из области информисања младих и обогаћује квалитет информативне понуде у граду.
12/30
Дом омладине Панчево

ДРАФТ

301.000
43.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 43.000 динара за покривање трошков а редакције , лектор а и дистрибуција . Пројекат нуди ефикасно и јединствено решење из области информисања младих и обогаћује квалитет информативне понуде у граду.
13/33
Дом здравља Панчево

Здравље на језицима националних мањина

231.000
99.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат, као један од два најквалитетнија пројекта пристиглих у овом кругу, требало подржати са 99.000 динара за израду сајта. Пројекат нуди решење које ће не само побољшати квалтиет информисаности грађана, већ и проширити број информисаних већ им и омогућити информацију на њиховом матерњем језику чиме се уклања значајна баријера у остваривању основних људских права.
14/35
Удружење за развој културе „Електрика“;

Међународна радионица из графичког журнализма – тема Војна граница

160.000
85.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 85.000 динара за покривање путних трошков а учесника, припрему издања и штампу издања . Пројекат се на савремен начин бави темом од значаја за локалну заједницу и њеним битним јубилејом и нуди производ који ће на квалитетан начин подићи квалитет информисања у граду.
15/36
Мирослав Милаков

Дрога формула смрти

235.370
94.000
Комисија је мишљења да би овај пројекат требало подржати са 94 .000 динара и то за трошкове постпродукције филма и путне трошкове, услед значаја теме којом се бави, квалитетом предложеног решења, добром методологијом која на пријемчљив начин приближава тему крајњем кориснику. Имајући у виду да пројекат предлаже решења из области са којом Град има све више проблема, мишљења смо да би овај пројекат могао допринети квалитетном и дугорочном решавању проблема.
16/38
СКПД Ђетван

Радио емисија на румунском језику
159.000
54.000
Комисија је узела у обзир значај ове емисија за информисање грађанки и грађана П анчева који се служе словачким језиком, као једним од службених језика на територији Града Панчева и предлаже да се пројекат подржи са 54.000 динара којима би се покрили путни трошкови, кључни трошак у процесу прављења емисије, без којег не би било читавог програма.