Градоначелник града Панчева одобрио је решењем број: II-06-020-2/2017-43 од 30.01.2017. године Динамички план расподеле средстава за суфинансирање програма и пројеката у области спорта особа са инвалидитетом, спортских манифестација и спортске рекреације у грaду Панчеву за 2017. годину (Табела 2).