Градоначелник града Панчева је Решењима од 15.09.2017. године одобрио исплату финансијских средстава према Плану 6