Градоначелник града Панчева је Решењима од 08.02.2018. године одобрио исплату финансијских средстава према Табели 5