Градоначелник града Панчева је Решењима од 28.08.2018. године одобрио исплату финансијских средстава према Плану 7