Градоначелник града Панчева је Решењима од 24.04.2018. године одобрио исплату финансијских средстава према Плану 4