Градоначелник града Панчева је Решењима од 13.04.2018. године одобрио исплату финансијских средстава према Плану 3