Градоначелник града Панчева је Решењем од 30.05.2018. године одобрио исплату средстава у складу са Планом !