Градоначелник Града Панчева је Решењима од 01.09.2022. године одобрио исплату финансијских средстава из Табеле 7