Градоначелник Града Панчева је Решењима од 31.08.2022. године одобрио исплату финансијских средстава из Табеле 5