Град Панчево|grad@pancevo.rs

Резултати Јавног позива доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2017. години

/Резултати Јавног позива доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2017. години

Градоначелник града Панчева, дана 20.12. 2017. године, разматрао је Предлог закључка о прихватању Закључка II Савета за запошљавање града Панчева od 11.12.2017. године у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања “Субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавање” у 2017. години, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16-др.закон) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 – пречишћен текст и 12/16) донео

З А К Љ У Ч А К

Градоначелник града Панчева прихвата Закључак II Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-21/2017-5 од 11.12.2017.године у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања „”Субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавање” у 2017. години, који је саставни део овог Закључка.

Закључак II Савета за запошљавање града Панчева

Листа пристиглих пријава у периоду од 19.05.2017. до 01.12.2017.године

Закључак Градоначелника града Панчева

2018-07-13T14:17:22+00:0024/12/2017|
Величина слова
Контраст