Gradska uprava grada Pančeva oglašava Rešenje o ispravci tehničke greške u Javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva broj X-48-111-16/2022 od 14.06.2022. godine.

Resenje o ispravci teksta Javnog konkursa