Градоначелник града Панчева, дана 08.12.2020. године разматрао је Предлог за доношење решења у вези са су/финансирањем пројеката у области заштите од пожара за 2020. годину, а на основу Закључка Комисије пројеката у области заштите од пожара за 2020. годину, од 28.10.2020. године, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи и Решења о плану извршења буџета и одрђивања обима расхода корисника буџетских средстава у одређеном периоду број IV-10-401-89/2019 од 27.11.2020. године, донео следеће решење: