Popisna komisija za  područje grada Pančeva objavljuje Rang listu prijavljenih kandidata za popisivače za potrebe sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstva i stanova 2022. koji se pozivaju na predaju dokumentacije i testiranje:

Rang lista prijavljenih kandidata za popisivace

Dokumentacija koju je potrebno da predaju popisivaci prilikom dolaska na testiranje