Rešenje gradonačelnika za odobravanje sredstava na osnovu Predloga Komisije za vrednovanje projekata i programa u oblasti socijalne politike za finansiranje-sufinansiranje projekata ustanova i organizacija civilnog društva u oblasti unapređenja socijalne politike u gradu Pančevu u 2023. godini – komponenta 1 i 2 i Predlog za sufinansiranje programa udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima u 2023. godini možete pogledati na sledećem linku:

Rešenje Gradonačelnika sa Tabelama