Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Програм је осмишљен са намером да подржи опстанак предузећа током критичне фазе истраживања и развоја и омогући развијање пословних капацитета помоћу којих ће своје иновације пласирати на тржиште.

Висина износа финансирања:

– до 80.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта

– најмање 30% одобреног буџета пројекта обезбеђује подносилац пријаве из других приватних извора независних од Фонда

Услови за конкурисање:

Микро или мало привредно друштво  у већинском приватном и већинском српском власништву (51% или више) основано у Србији  и не старије од пет (5) година у тренутку подношења Пријаве;

или

Тим који се састоји од највише 5 чланова (особа).

Улоге и обавезе чланова тима морају бити јасно образложене у Пријави.

Област/сектор: Пројекат може бити из било које области науке и технологије и било ког индустријског сектор.

Време реализације пројекта: до 12 месеци

Јавни позив: Отворен од 15. јуна до 31. августа 2020. године до 15 часова 

Више детаља о конкурсу и садржај потребне документације може се погледати на линку: http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja