RAS – Razvojna agencija Srbije  produžila rok za prijavljivanje za besplatne usluge mentoringa za prerađivačku industriju
RAS produžava trajanje Javnog poziva za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije (u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike), koji je deo programa RAS i JICA „Uspostavljanje i promocija usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu-faza 2“, do 10. juna 2020. godine.
Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:
– da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre februara 2017. godine;

– da obavljaju delatnost u okviru jednog od sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike
– da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
– da su u većinskom privatnom vlasništvu.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije.

Više o tome može se pogledati na linku:http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-pruzanja-standardizovane-usluge-mentoringa-sektorima-preradivacke-industrije-u-2020-godini